پذیرایی از زائران اربعین حسینی توسط پرسنل گروه صنعتی عالم ارا در مرز باشماق