حضور پرسنل گروه صنعتی عالم آرا در راهپیمایی روز قدس