حضور پرسنل گروه صنعتی عالم آرا در راهپیمایی 22 بهمن