بازدید مدیرعامل گروه صنعتی عالم آرا از زلزله زدگان شهرستان خوی/بهمن1401

بازدید مدیر عامل گروه صنعتی عالم آرا از هموطنان زلزله زده در شهرستان خوی به همراه آقای علیرضا خسرو بابایی مجری برنامه خط شکن شبکه ی سوم سیما و مدیر قرارگاه فوریت های امدادی بنیاد احسان. در جریان این بازدید 3 تن برنج و تعداد 10 عدد بخاری برقی بین مردم زلزله زده توزیع گردید.