بازدید دکتر سلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند از گروه صنعتی عالم آرا

تصاویری از بازدید دکتر سلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند از مجموعه ی گروه صنعتی عالم آرا و قول مساعدت بابت حل مشکلات فنی مربوط به تولید و ارتقای بیش از پیش سطح کیفی محصولات.