مراسم معارفه مدیرعامل گروه صنعتی عالم آرا

مراسم معارفه ی مدیر عامل جدید گروه صنعتی عالم آرا در روز شنبه یکم بهمن ماه سال جاری و در حضور عوامل و مدیران بخش های مختلف شرکت برگذار گردید.

در ادامه، جناب آقای سید محمد آغیلی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت عالم آرا، از بخش های مختلف شرکت بازدید به عمل آورده و با عوامل و کارکنان به دیدار و گفت و گو پرداختند.