بازدید جناب آقای دکتر عباسی فرماندار شهرستان مرند از گروه صنعتی عالم آرا

جناب آقای دکتر عباسی فرماندار محترم شهرستان مرند امروز ضمن بازدید از خطوط تولید و قسمت های مختلف گروه صنعتی عالم آرا با مدیران این شرکت به بحث و گفتگو و پیرو مسائل مختلف اعم از برنامه ها، اهداف، شرایط و مشکلات و ارائه ی راهکارها و نظرات پیرامون پیشرفت بیش از پیش این مجموعه پرداختند.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در skype