مخازن صنعتی

بسیاری از موادی که در کارخانه ها به عنوان مواد اولیه، ادیشن ها، مواد کمکی، محصول و غیره استفاده می شوند، به صورت محلول هستند. بالاخص در کشور ما که منابع عظیم نفت و گاز وجود دارد این مواد کاربرد بیشتری دارند. این محصولات هنگامی که تولید می شوند به هر عنوانی که باشند، غالباً بلافاصله مصرف نمی شوند. بعضی از آن ها حتی زمان های بسیار طولانی در انبارها قرار می گیرد. برای نگهداری این محلول ها که انواع متفاوتی دارند، باید از تکنولوژی ساخت مخازن صنعتی استفاده کرد. گروه صنعتی عالم آرا با تولید مخازن صنعتی در انواع مختلف و با حداکثر مقاومت در برابر محلول های اسیدی و بازی، در صدد است بخشی از نیاز صنایع و کارخانه ها را به این محصول کاربردی مرتفع سازد.