ارتباط با مدیران

IMG-20230122-WA0003

مدیر عامل: جناب آقای سید محمد آغیلی

ایمیل: md.aghili.1363@gmail.com

تلفن: 09123452916

IMG-20210109-WA0000

سرپرست مالی: جناب آقای محمد هادی حسن آبادی

ایمیل: alamaramhh@gmail.com

تلفن: 09146532809

Alireza Ghanbari-علیرضا قنبری

سرپرست کارخانه: جناب آقای علیرضا قنبری

ایمیل: ali1365.agh@gmail.com

تلفن: 09147591362