ارتباط با مدیران

manager-icon-png-23-removebg-preview

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره: جناب آقای راشد پرستار

ایمیل: 

تلفن: 09120172262

IMG-20210109-WA0003

مشاور و قائم مقام: جناب آقای دکتر ایرج بیگدلو

ایمیل: bigdelouiraj@gmail.com

تلفن: 09123610611

IMG-20210109-WA0000

سرپرست مالی: جناب آقای محمد هادی حسن آبادی

ایمیل: alamaramhh@gmail.com

تلفن: 09146532809