ارتباط با مدیران

IMG-20210109-WA0003

سرپرست شرکت: جناب آقای دکتر ایرج بیگدلو

ایمیل: bigdelouiraj@gmail.com

تلفن: 09123610611

IMG-20210109-WA0000

قائم مقام و سرپرست امور مالی شرکت: جناب آقای محمد هادی حسن آبادی

ایمیل: alamaramhh@gmail.com

تلفن: 09146532809